Affiliateförkortningar

När du börjar jobba med affiliatemarknadsföring kommer du att stöta på en hel del mer eller mindre begripliga förkortningar och begrepp som kanske inte är helt enkla att förstå sig på. Här kommer en liten ordlista med några av de vanligaste. Jag fyller på efter hand…

PPC = Pay per click. En betalningsmodell som innebär att du betalar för din annons baserat på hur många som har klickat på den.

CPM = Kostnad per tusen visningar. CPM 5 innebär t.ex. att du får fem kronor av din annonsör varje gång annonsen visats 1000 gånger på din webbplats eller blogg.

CPC = Kostnad per klick. Priset du får betala när någon klickar på din annons i t.ex. en adwordskampanj.

ROI = Return on investment. Om du annonserade för 100 kr och ökade din försäljning med 200 kr så innebär det en ROI på 200 procent. Du fick alltså tillbaka dubbelt så mycket som du satsade.

CPA = Cost per action.

CPL = Cost per lead.

SERP = Search engine result page. Den organiska sökresultatlistan på till exempel google.se.

EPC = Earnings per click. Annonsintäkt från en annonsör under en viss tidsperiod dividerat med antalet klick på annonsörens banners/textlänkar.