Funderingar kring att installera solceller

Det har varit en ganska kass sommar, men varje gång jag ser solen skina så slår det mig: Varför inte göra solens strålar till en del av min hushållsekonomi? Jag har börjat fundera alltmer på att installera solceller på vår villa, och jag tänkte dela med mig av mina tankar, forskning och funderingar kring detta.

Varför solceller?

Det första som slog mig var de uppenbara miljöfördelarna. Vi lever i en tid där hållbarhet inte längre är ett alternativ, utan ett måste. Med solceller skulle jag kunna generera min egen el och på så sätt bidra till en minskad användning av fossila bränslen.

Miljöaspekten
Produktion av förnybar energi bidrar till att minska utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.

Egenförsörjning
Idén om att vara mindre beroende av elnätet är också lockande. Tänk att kunna använda solen för att driva allt från diskmaskinen till datorn!

Ekonomiska fördelar
Visst, det är en investering i början. Men över tid kan solceller faktiskt visa sig vara en god affär.

Ekonomiska överväganden

Självklart kan man inte bara köra på och köpa solceller utan att ha koll på ekonomin. Det är ingen hemlighet att initialkostnaden för solceller kan vara hög. Men det finns också subventioner, skattereduktioner och möjligheten att sälja överskottsel.

Investeringskostnad
Initialkostnaden varierar beroende på storleken på anläggningen och kvaliteten på solcellerna. Men ca 100 000 kr verkar rimligt.

Underhåll
Oftast är underhållskostnaderna låga. Det krävs dock regelbunden rengöring och eventuellt byte av inverter efter en viss tid.

Avkastning
När anläggningen väl är igång kan man se en avkastning i form av minskade elräkningar och försäljning av överskottsel, även om det kan ta några år att tjäna in den initiala investeringen. På de kalkyler jag har tittat på så handlar det om 7-8 år i återbetalningstid

Tekniska aspekter

Själv är jag ingen ingenjör, men jag har läst mig till en del grundläggande saker:

Placering
Solceller bör placeras där de får mest sol, oftast är det på södersidan av taket. Ett litet problem, eftersom jag inte har mycket tak i den riktningen…

Effekt
Effekten beror på flera faktorer, som cellernas kvalitet och takets lutning.

Batterilagring
Om man vill maximera användningen av den el som produceras kan ett batteri vara en god idé, men det är också en extra kostnad att beakta. Dock är skattereduktionen hela 50 procent på batteriet och batterinstallationen.

Nästa steg på resan

Så, vad blir nästa steg? Jag kommer att ta in offerter från olika leverantörer för att jämföra priser och förutsättningar. Jag funderar också på att besöka någon villamässa eller liknande för att kunna resonera med några olika leverantörer.

För mig känns det som att fördelarna överväger nackdelarna. Det är en stor investering, ja, men den har långsiktiga fördelar både för plånboken och för planeten. Om allt går som planerat kommer jag snart att vara ägare till en egen mini-kraftstation på taket!